WORKS-GALLERY

 • dräi kuerben

  dräi kuerben

 • fünnef muppen op enger grenger wiss

  fünnef muppen op enger grenger wiss

 • bambi & babette

  bambi & babette

 • chou

  chou

 • croquette sur fauteil

  croquette sur fauteil

 • d'frutzi an der vakanz

  d'frutzi an der vakanz

 • frodo

  frodo

 • laly et grimmly

  laly et grimmly

 • louis à l'atelier

  louis à l'atelier

 • louis à l'atelier II

  louis à l'atelier II

 • louis petit

  louis petit

 • louis sur fauteuil vert et rose

  louis sur fauteuil vert et rose

 • mopsen

  mopsen

 • poule

  poule

 • Sainte Lucie priez pour nous

  Sainte Lucie priez pour nous

 • abeille

  abeille

 • amanite tue-mouche

  amanite tue-mouche

 • e schwengchen

  e schwengchen

 • d'maus an de stuppschwantz

  d'maus an de stuppschwantz

 • mocca

  mocca

 • kueb

  kueb

 • cueb II

  cueb II

 • coq en vacances

  coq en vacances

 • chien

  chien

 • chat 1

  chat 1

 • chat 2

  chat 2

 • toby

  toby

 • maus

  maus

 • den ottmar

  den ottmar

 • tata

  tata

 • paschteer

  paschteer

 • inconnu aux lunettes

  inconnu aux lunettes

 • e glatzkapp

  e glatzkapp

 • forge

  forge

 • en route la nuit 3

  en route la nuit 3

 • nieuwpoort

  nieuwpoort

 • côte belge

  côte belge

 • en route la nuit

  en route la nuit

 • en route la nuit 5

  en route la nuit 5

 • en route la nuit 7

  en route la nuit 7

 • en route la nuit 10

  en route la nuit 10

 • nieuwpoort

  nieuwpoort

 • bowls

  bowls

 • fer à cheval.

  fer à cheval.

 • feu

  feu

 • fer à cheval

  fer à cheval

 • fragment bol

  fragment bol

 • fragment gobelet

  fragment gobelet

 • mausketti

  mausketti

 • poulet

  poulet

 • poulet 3

  poulet 3

 • poulet 1

  poulet 1

 • toby assis

  toby assis

 • justice1

  justice1